Informatik - Biber

Wettbewerbsrunde 2015/16

OSG Schülerinnen und Schüler fit in Informatik

Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen erfolgreich am Biber-Wettbewerb teilgenommen haben und möchten den Gewinnern der einzelnen Stufengruppen herzlich gratulieren.

Preisträger der Jahrgangsstufen 5/6:

Alexander Tristan Brzezik (5e)
Lorea Sophie Chatillon (5e)
Alexander Sebastian Claus (5e)
Sophie Helm (5e)
Lennox Jones (5e)
Anna Helm (6d)
Jette Wachsmuth (6d)
Kilian Bechtold (6e)
Mareike Bitz (6e)
Sarah Ezzahiri (6e)
Clemens Falkenberg (6e)
Paul Hinrichs (6e)
Nico Löhlein (6e)
Raphael Mayer (6e)
Vivianne Thanh Mi Nguyen (6e)
Ben Julian Starke (6e)
Viola Weiskopf (6e)

Preisträger der Jahrgangsstufen 7/8:

Rabea Müller (7d)
Alina Prüfert (7d)
Helena Sara Becker (7e)
Christian Theodor Heiser (7e)
Till Alexander Matthes (7e)
Cécile Winkler (7e)
Luca Bohn (8d)
Maximilian Hiebel (8e)
Simon Hock (8e)
Bena Sophia Hotz (8e)
Kent Karakas (8e)
Iona Kuhn (8e)
Svenja Matthes (8e)
Heidar Neynawa (8e)
Henrik Weiper (8e)

Preisträger der Jahrgangsstufen 9/10:

Gustav Antonin Albert (10)
Jonas Schmidt (10)

Preisträger der Jahrgangsstufen 11-13:

Boian Balouchev (11)
Sebastian Goertz (13)